یکشنبه, 29 فروردين 1400

استفاده از کود حیوانی در خاک های ماسه ای که خیلی سبک هستند و یا خاک های رسی که بیش از اندازه سنگینند، توصیه می شود.
اگر مقدار زیادی کود حیوانی به خاک های کهنه و فرسوده اضافه کنیم خاک اصلاح گشته، کیفیت مناسبی پیدا می کند.
از همه اینها گذشته، برای جلوگیری از فرسودگی زمین و تقویت خاک، لازم است هر سال مقداری کود آلی (حیوانی یا خاکبرگ) همراه با کود شیمیایی به زمین اضافه شود.
در مورد مقدار کود حیوانی هیچ محدودیت خاصی وجود ندارد . هر قدر برآیتان مقدور بود سفارش بدهید تا آن را به زمین بیفزایند.
شرایط مرغوبیت کود حیوانی
کود حیوانی باید کاملاً پوسیده، پوک و نرم باشد.
در صورتی که کود حیوانی به صورت تازه مورد استفاده قرار بگیرد، نه تنها بوی بد ایجاد می کند بلکه تخم حشرات و بذر علف های هرز را با خود به زمین می آورد. از سویی دیگر مدت زیادی طول میکشد تا کاملاً پوسیده و برای جذب ریشه آماده شود. بدون بو و تیره رنگ بودن کود نشانهی مرغوبیت آن است.
انواع کودهای حیوانی و خصوصیات آنها
عموماً کودهای حیوانی به چهار نوع گاوی، گوسفندی، اسبی و مرغی تقسیم می شوند.
کود اصلی، فاقد بذر علف هرز است و به آسانی ساختمان خاک را تغییر میدهد و موجب بهبود کیفیت خاک میشود. اما از نظر مواد غذایی ضعیف تر از سایر کودهاست.
برای پوشاندن روی بذرهای کاشته شده مخصوصاً در چمن کاری، استفاده از کود اصلی توصیه می شود.
کود گاوی گرم تر از کود گوسفندی است اما کود گوسفندی مواد غذایی زیادتری دارد.
کود مرغی نسبت به سایر کودها بیشترین مواد غذایی را دارد اما باید با سایر کودها مخلوط شود و در فصول سرد استفاده شود.
زمان استفاده از کود حیوانی
بهترین زمان برای استفاده از کود حیوانی اواخر پاییز، اواخر زمستان و اوایل بهار است.
اگر در پاییز از کود حیوانی استفاده شود (با توجه به برف و باران های زمستانه ) بهتر می پوسد و راحت تر در دسترس ریشه قرار می گیرد.

منبع:
بانک اطلاع رسانی کشاورزی گلستان موج
golestanemoj.ir