یکشنبه, 29 فروردين 1400

افتادن ناگهانی برگ:
تغییر ناگهانی درجه حرارت (بالا رفتن یا پایین افتادن حرارت) یا نور شدید مستقیم آفتاب موجب افتادن ناگهانی برگهای گیاه میشود. این امر در واقع نوعی شوک برای گیاه محسوب شده و سبب ریزش برگ بدون عارضه قبلی میشود.
زرد شدن تدریجی و افتادن برگ ها:
آبیاری بیش ازحد یا کوران هوای سرد سبب زرد شدن و ریزش تعداد زیادی برگ در مدت زمان کوتاه میشود، (البته باید توجه داشت که زرد شدن و افتادن برگ های گیاه به تدریج یک عامل طبیعی است)
 افتادن برگ گلدان جدید:
گلدان هایی که تازه جابه جا شده یا تازه خریداری شده و به علت تغییر مکان و شرایط رشد تعدادی از برگ ها خواهد افتاد که برای جلوگیری از آن باید دقت نمود که اختلاف اندازه دو گلدان که تعویض می شوند فقط دو سانتیمتر باشد، در غیر اینصورت بسیاری از برگ ها ریخته می شوند.
برگ های قسمت پایین بوته خشک شده و می افتد:
در این صورت علت آن نور کم، حرارت زیاد و کم آبی است.

منبع:
golemanoto.ir