سه شنبه, 28 ارديبهشت 1400

بقایای گیاهی و جانوری در اعماق خاک، طی قرن ها و در اثر فعالیت میکروارگانیسم ها، تبدیل به مواد و لایه‌هایی مثل نفت، زغال سنگ و مواد هیومیکی می‌شوند. مواد هیومیکی قابل استفاده در کشاورزی را از لئوناردیت استخراج می‌کنند. این مواد را به صورت مشخص میتوان به سه دسته تقسیم نمود:
1-     اسید هیومیک: در مواد قلیایی محلول و در آب و اسید نامحلول است.
2-    اسید فولویک: در آب، قلیا و اسید محلول می‌باشد.
3-    هیومین: در آب تحت هیچ شرایطی قابل حل نیست.
اسید فولیک طبیعی به رنگ طلایی است و ریشه آن از کلمه Fulvus  می‌باشد که در زبان لاتین به معنای رنگ زرد است. اسید فولویک یک تامپون طبیعی و کلات کننده مناسب با قدرت تبادل یونی بالاست که قدرت جذب عناصر معدنی را در گیاهان افزایش می‌دهد که در نتیجه آن، مقاومت گیاه به تنش‌های محیطی افزایش می‌یابد و نیز باعث افزایش کیفیت و کمیت محصول می‌گردد. نکته جالب توجه وجود فولیک اسید در رژیم های غذایی ماست، قبل از کشف فولویک اسید به عنوان یک عنصر کلات کننده در گیاهان و خاک، فولویک اسید در رژیم غذایی بیماران برای افزایش ایمنی بدن و افزایش جذب ویتامین‌ها و دفع سموم از بدن مورد استفاده قرار می‌گرفت. به عبارت دیگر فولویک اسیدها به راحتی وارد فعالیت های زیستی در تمام رده‌های گیاهی و جانوری می‌شوند. اسید فولویک به دلیل اندازه کوچک به راحتی از روزنه‌های گیاهی عبور کرده و قابلیت محلولپاشی دارد.

منبع: نشریه دنیای کشاورزی شماره 34 و سایت avanmz.ir