سه شنبه, 28 ارديبهشت 1400

عنصر نیتروژن برای تولید اسیدهای آمینه و پروتئین لازم است و مهمترین عامل رشد محسوب میشود، همچنین نیتروژن جزء مهمی از مولکول کلروفیل را تشکیل میدهد.


علائم کمبود: علائم کمبود این عنصر، ابتدا در برگهای پیر اتفاق میافتد زیرا این عنصر میتواند از برگهای پیر پایینی به سوی برگهای جوان بالایی حرکت کنند، بنابراین اولین علایم ظهور کمبود ازت، رنگ پریدگی برگهای پیر میباشد، برگها معمولاً به رنگ سبز مایل به زرد و زرد روشن در می آیند که به علت عدم تشکیل کلروفیل میباشد. در اواخر رشد رنگ زرد، قرمز و بنفش مایل به قرمز مشاهده میشود که در نتیجه ی تشکیل رنگ آنتوسیانین است، همچنین در کمبود ازت برگها کوچک، ساقه و شاخه ها لاغر میشوند و معمولاً با زاویه کوچکی نسبت به ساقه اصلی می‌ایستند.


علائم زیادی: افزایش نیتروژن باعث تولید گیاه پر آب و ضخیم و در نتیجه تغییر رنگ شاخ و برگ به رنگ سبز تیره می شود. همچنین گیاه نسبت به بیماری‌ها و آفات حساسیت زیادی پیدا می کند. افزایش نیتروژن در محصولات میوه ای باعث آسیب به شکوفه و گل می شود و کیفیت محصول را کاهش می دهد. افزایش غلظت نیتروژن همچنین باعث کاهش تعداد تارهای کشنده ریشه نیز میشود. اگر منبع اصلی تامین نیتروژن آمونیوم باشد می تواند گیاه را مسموم کند، در نتیجه بافت های آوندی خراب میشوند و برگها به صورت پیاله‌ای ظاهر می شوند.

منبع: سایت روشهای نوین باغبانی و زراعت