سه شنبه, 28 ارديبهشت 1400

نام این فرآورده از کلمه ارگانیک به معنی طبیعی و هیومیک اسید که ماده ای حاصل از تجزیه بقایای گیاهی است گرفته شده است. ارگانی هیوم محصولی است از دل طبیعت و روند تولید آن به این صورت می‌باشد که بقایای گیاهی تحت تاثیر دما، رطوبت و فشار طی چندین ماه به کمپوست تبدیل شده و با ادامه تاثیر عوامل محیطی ذکر شده طی چند سال به مواد هوموسی و بعد از میلیون‌ها سال به مواد هیومیکی تبدیل می‌شوند این محصول طبیعی توانایی بهبود خواص فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی خاک‌های مورد استفاده در کشاورزی را دارا می‌باشد.


گرانولهای ارگانی هیوم حاوی مقادیر بالایی از هیومیک اسید و فولیک اسید (40 الی 60 درصد) به همراه بیش از 40 نوع ماده آلی صد در صد طبیعی می‌باشد که از معادنی درارتفاع 6000 پایی در کوههای نیومکزیکو استخراج شده و طبق شواهد تنها معدن در دنیا با این حجم عظیم و غنی از مواد ارگانیک می‌باشد و در هیچ کجای دنیا مشابه چنین معادنی یافت نمی‌گردد.
امروزه استفاده از کودهای شیمیایی به دلیل آثار مخرب و زیانبار آنها بر روی محیط زیست در حال منسوخ شدن است همچنین با توجه به افزایش روز افزون جمعیت و نیاز به تامین مواد غذایی کافی استفاده از نهاده‌های کشاورزی ارگانیک جهت تولید محصول سالم و افزایش تولید در واحد سطح بر کسی پوشیده نیست، معرفی محصولات  طبیعی ارگانی هیوم و ارگانی لیک توسط شرکت در راستای تحقق اهداف ذکر شده می‌باشد، از آنجا که تغذیه محصولات کشاورزی توسط مواد ارگانیک سبب افزایش کمیت و کیفیت تولید شده و در کشورهای در حال پیشرفت از اهمیت بالایی برخوردار است لذا استخراج و بکارگیری ارگانی هیوم به عنوان یک کود آلی طبیعی اهمیت و افزایش چشمگیری پیدا کرده است.