سه شنبه, 28 ارديبهشت 1400

هیومیک اسید چیست ؟
تجزیه بافت‌های مرده گیاهی همیشه بطور کامل انجام نمی‌شود و در موارد خاص و در شرایط ویژه‌ای میکروارگانیسم های تجزیه کننده پلیمرهای ویژه‌ای را می‌سازند که به تشکیل مواد هیومیکی (humicsubstsnce)  منجر میشود. از یکصد کیلو گرم بافت گیاهی مثلا برگ خشک در زیر لایه نازکی از خاک به همراه گرما، رطوبت و اکسیژن کافی، ظرف مدت چند ماه و در بهترین شرایط پس مانده‌های گیاهی به 15 کیلو گرم کمپوست تبدیل می‌شوند. کمپوست در واقع ماده ارگانیک نیمه تجزیه شده است و با چشم غیر مسلح می‌توان بافت‌های گیاهی را در آن تشخیص داد. چنانچه روند تجزیه ادامه یابد میکروارگانیسم‌های تجزیه کننده موجود درخاک سرانجام در مدت زمانی که هیچگاه کمتر از یکسال نخواهد بود از 15 کیلوگرم کمپوست چیزی حدود 3 کیلو گرم ماده نرم قهوه‌ای رنگ به جای می‌گذارند که به آن هوموس گفته می‌شود. اگر باز شرایط مناسب برای فعالیت میکرو ارگانیسم‌ها یعنی گرما، رطوبت، اکسیژن و مواد معدنی مناسب فراهم باشد، از 3 کیلو گرم هوموس در دوره ای که ممکن است به دهها و یا صدها سال نیز برسد، سرانجام چیزی حدود 1 کیلو گرم ماده سیاه رنگ مایل به قهوه ای به نام هیومیک اسید تشکیل خواهد شد. هیومیک اسیدph  اسیدی ضعیف ( 3.8 تا 5) دارد و چون مشتقی از هوموس می‌باشد به نام هیومیک اسید شناخته میشود.
مواد هیومیکی در واقع طیف وسیعی از ترکیبات آلی و معدنی گوناگون نظیر اسیدهای آمینه، پپتیدها، فنولها، آلدئیدها و اسیدهای نوکلئیک هستند که در پیوند با انواع کاتیون‌ها میباشد که مجموعاً ترکیب بسیار پیچیده و شگفت انگیزی را ساخته‌اند که میتواند میلیون‌ها سال در طبیعت دوام بیاورد و اعمال بسیار شگرفی را انجام دهد که قابل قیاس با هیچ ترکیب دیگری نیست.
هیومیک اسید چیز تازه ای نیست و تقریبا در همه خاک‌ها و آب‌های کره زمین کم و بیش وجود دارد، آنچه تازگی دارد شناخت ما از این مواد است. دیر زمانی نیست که متوجه شده ایم رشد گیاهان و سلامت همه موجودات زنده به نحو چشمگیری به وجود این مواد وابسته است. فقر خاکهای کشاورزی در مناطق کویری را میتوان با افزودن مواد هیومیکی جبران نمود. خوشبختانه در برخی نقاط کره زمین و از پس مانده‌های گیاهی اعصار بسیار دور، توده‌هایی از مواد هیومیکی تشکیل شده که امروز می‌تواند بعنوان کود و اصلاح کننده خاک مورد استفاده قرار گیرد.


خواص هیومیک اسید:
ساختار خاک را بهبود می‌بخشد.
به ریشه زایی بهتر گیاه کمک می کند و سرعت جوانه زنی بذر را افزایش میدهد.
باعث نگهداری بیشتر آب در خاک می‌شود.
به رشد سریع باکتری‌های مفید در خاک کمک می‌کند.
به انحلال و آزادسازی عناصر ماکرو و میکرو کمک کرده و در نتیجه نیاز به کودهای شیمیایی را به نحو محسوسی کاهش میدهد.
مقاومت به شوری، کم آبی و سرما را افزایش می دهد.
از سمیت کودها و عناصر اضافی موجود در خاک می‌کاهد.
دوام اثر آن زیاد است و تا چند سال اثر آن در خاک باقی می‌ماند.
مقاومت گیاه را در مقابل انواع بیماری‌ها افزایش داده و نیاز به مصرف سموم را به نحو محسوسی کاهش می‌دهد.
PH اسیدی این محصول به اصلاح خاکهای قلیایی کمک می‌کند.
با طبیعت سازگار است و خطری برای گیاه ویا محیط زیست ندارد.
به حفظ توازن خاک کمک می کند.
هیومیک اسید بهترین کلاتور طبیعی است.

منبع: سایت سبز نیوز