یکشنبه, 29 فروردين 1400

ارگانی هیوم مانند یک چسب طبیعی عمل میکند و ذرات خاک را که قبلا در اثر عملیات مختلف زراعی مثل کاشت، داشت و برداشت متلاشی شده اند را مجددا بازسازی میکند، عمل خاکدانه سازی باعث می‌شود خاک‌های رسی که بافت سنگینی دارند به سمت خاکی با بافت متوسط بروند در نتیجه میزان نفوذپذیری آب و هوا در این نوع خاک‌ها افزایش می‌یابد. همچنین  خاک‌های شنی توسط ارگانی هیوم توانایی بالاتری در نگهداری آب و عناصر غذایی پیدا می‌کنند که این عمل باعث بهبود رشد و نمو گیاه در این نوع خاک‌ها خواهد  شد، هرچه بافت خاک متوسط  باشد جوانه زنی بذر، رشد و توسعه ریشه، میزان آب قابل استفاده برای گیاه و توانایی تنفس ریشه افزایش پیدا خواهد کرد.