یکشنبه, 29 فروردين 1400

ارگانی هیوم به عنوان یک کاتالیزور عمل میکند و باعث انتقال عناصر از خاک به گیاه میشود اما خودش مصرف نمیشود، بعلاوه به علت حلالیت کم قابل آبشویی نیز نمیباشد، همچنین تبخیر، تصعید و تثبیت هم شامل این ماده نمیشود. تنها وجود مقادیر بیش از حد نمکهای محلول در خاک چه از کودهای شیمیایی اضافی و چه آلاینده‌های خاک میتواند اسید هیومیک موجود در ارگانی هیوم را بطور موقت یا دائم از کار بیندازد. لذا اگر به مقدار کافی ارگانی هیوم در یک فصل به خاک داده شود بسته به بستر خاک زراعی نیازی به مصرف مجدد آن در فصل بعد وجود ندارد.