یکشنبه, 29 فروردين 1400

 

ارگاني هيوم در کليه باغات ميوه اعم از باغات پسته، مرکبات، نخيلات، تاکستان‌ها، میوه های مغزدار و ساير درختان ميوه قابل استفاده است.


روش، ميزان و زمان مصرف ارگاني هيوم در باغات ميوه: